Mérföldkövek életünkben:

 

1993.

 • Vezetőváltással szemléletváltás kezdődött, hangsúlyos lett a környezeti nevelés.
 • Megkezdődött az óvónők továbbképzése ezen a speciális területen.
 • Három szakmai munkaközösség indult, segítve belső továbbképzésünket.
 • Létrehoztuk a „Közérdekű kötelezettség vállalást”, melynek segítségével fogadni tudtuk a szponzori támogatásokat.

1994.

 • Elkezdtük a szülői elégedettségről tájékozódó felmérést, melyben óvodánk arculatának ismertségét is teszteltük. (Anonim szülői megkérdezés óvodánk nevelőmunkájáról.)
 • Az első, jeles zöld nap (Állatok napja) egész óvodát érintő megünneplése.
 • Az első, néphagyományunk ápolását segítő jeles nap (Kiszézés) egész óvodát érintő megünneplése.
 • Önerőből elindítottuk udvarunk teljes korszerűsítését (fémjátékok cseréje egyéni tervezésű, kivitelezésű rönkjátékokkal).
 • Pályázatból felújítottuk a a gyermekmedencét.
 • Városunkba érkezett japán vendégek látogatása óvodánkban.

1995.

 • Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálata felkérésére a környezeti nevelés területén megyei bázisintézménnyé váltunk. Látogatók megjelenése óvodánkban, előadások, bemutatók szervezése.
 • Kolléganőnk a Vas Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója lett a környezeti nevelés témakörében.
 • Egy csoportunkban bevezettük a környezeti nevelésbe ágyazott matematikai tartalmú tapasztalatszerzést.
 • Zöld napok bevezetése: Víz világnapja; Föld napja; Madarak, fák napja.
 • Kiskert kialakítása komposztálóval.

1996.

 • Az óvodai nevelés országos alapprogramjának megjelenése.
 • 1996/1997. nevelési évben egyik szakmai munkaközösségünk „Matematikai játékok - Játékos matematika” címmel a matematikai tapasztalatszerzést, mint a környezeti nevelés része témát és ennek gyakorlati alkalmazását tűzte ki célul.
 • Speciális nevelési színtért alakítottunk ki – „Érzékelő barlang”
 • Az egészséges életteret biztosító óvodaudvar felújításának befejezése.
 • Az óvoda közéleti munkájaként rendszeres segítőivé váltunk az Országos Gyermekvédő Liga Területi Központja és Szombathelyi Szervezete rendezvényeinek.
 • Városunkba Európa több országából érkezett delegáció látogatása óvodánkban.

1997.

 • Az előző nevelési év folytatásaként környezeti nevelésünkbe fokozatosan építettük be a matematika foglalkozást.
 • Az első Pedagógiai Nap szervezése a Föld napja jegyében.
 • Dr. Molnár V. József néplélekrajz-kutató, grafikusművész előadása óvodánkban. A neves szakember a néphagyományőrző szakmai munkaközösségünk keretében folyamatosan segítette belső képzésünket, a magyar népi kultúra és a gyermekrajzok mélyebb megismerését.
 • A Vas Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére két fő listás szakértővé vált a környezeti nevelés témakörében.
 • Egy fő elvégezte az "Óvodai menedzser" szakot és szakvizsgázott óvodapedagógussá vált.

1998.

 • A Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársa, Lehoczky János ajánlására bemutatkoztunk a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) közgyűlése előtt. Ennek eredményeként a KOKOSZ országos oktatóközpontjává váltunk.

1999.

 • Nevelőtestületünk egyetértésével és aktív közreműködésével saját nevelési programot készítettünk, melyben már fellelhető volt a gyermek egyéni fejlődésének, a szülői igényeknek, a kapcsolattartási formáknak a nyomon követése, és a környezeti nevelés feladatainak egész programon átható jelenléte.
 • Helyi nevelési programunkat a fenntartó megbízott szakértővel véleményeztette. A véleményezésben programunk „példaértékű dokumentumként” jelent meg.
 • Erdei óvoda programot indítottunk saját projekttel, két csoportban.
 • Egy fő felkerült az Országos közoktatási szakértői névjegyzékbe.
 • Egy fő elvégezte a "Közoktatás vezetői" szakot és szakvizsgázott óvodapedagógussá vált.
 • Két fő elvégezte az "Egészségfejlesztő mentálhigiénikus" szakot és szakvizsgázott óvodapedagógussá váltak.

2000.

 • Ettől az évtől indult el a minőségfejlesztésre irányuló tudatos munkánk.
 • A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetség (KOKOSZ) országos találkozójának szervezése, lebonyolítása az MMIK Oktatóközpontjával.
 • A „Közérdekű kötelezettségvállalás” megszüntetésével, a szülők részvételével létrehoztuk a „Szűrcsapó Óvoda a Gyermekekért Alapítványt”.

2001.

 • A Zöldszíves óvodapedagógusok VII. Országos Találkozójának szervezése, lebonyolítása.
 • Szombathely Megyei Jogú Város felhívására használt elemgyűjtő láda kihelyezésével megkezdődött az elemgyűjtés.
 • Szakmai napok vendégei: Keszthelyről és Lenti környékéről
 • Először szerveztük meg a szüretet és a családok számára a szüreti játszóházat.
 • Egy fő elvégezte a "Közoktatás vezetői" szakot és szakvizsgázott óvodapedagógussá vált.

2002.

 • Csoportos pályázatot nyújtottunk be a „COMENIUS 2000. Közoktatási Minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének (COMENIUS I. intézményi modell) kiépítésére, melyet 2004. október hónapban fejeztünk be. A partnerközpontú működés életünkben folyamatosan jelen van.
 • A helyi nevelési programunk felülvizsgálata, módosítása a szabályozók változásának megfelelően.
 • Bemutató foglalkozások tartása a Berzsenyi Dániel Főiskola környezetszakos hallgatóinak.
 • Először szerveztük meg az András napot és a családok számára az húsvéti játszóházat.
 • Egy fő elvégezte a "Fejlesztő óvodapedagógus" szakot és szakvizsgázott óvodapedagógussá vált.

2003.

 • Az első olyan nyitott óvodai rendezvényünk, melyen a város óvodásait fogadtuk intézményünkbe a Föld napja keretében.
 • fenntartói támogatással a gyermekmedence zuhanyzóvá alakítása és domb létrehozása az óvoda udvarán.
 • Autómentes nap bevezetése.
 • Föld napi rendezvény óvodásoknak hat szombathelyi óvoda részvételével.
 • Környezeti nevelési és Kommunikációs Programiroda szervezésében környezeti nevelési műhelyben vettünk részt. (Előadásokat is tartottunk.)
 • Először szerveztük meg a családok számára az adventi játszóházat és néphagyomány ápolásaként a Pünkösdölést.
 • Egy fő "Környezeti nevelő óvodapedagógus" szakirányú szakképzettséget szerzett.
 • Szakmai napok Föld napja keretében. Vendégek: Sávolyból és a helyi Berzsenyi Dániel Főiskoláról (hallgatók).

2004.

 • A közoktatási törvény értelmében helyi nevelési programunk felülvizsgálata, módosítása a szabályozók változásának megfelelően megtörtént.
 • Elkészült és elfogadásra, bevezetésre került Minőségirányítási programunk (IMIP).
 • A KOKOSZ óvodánknak a környezeti nevelés és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért „Enikő-díjat” adományozott.
 • Szakmai napok vendégei: Uriújfaluból, Celldömölkről, Kaposvárról, Zalaszentgrótról, Őriszentpéterről, Bajánsenyéről, Körmendről (vezetők).
 • Egy fő elvégezte a "Fejlesztő óvodapedagógus" szakot és szakvizsgázott óvodapedagógussá vált.

2005.

 • Felkérést kaptunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától, hogy városunk óvodásainak szervezzük meg az „Autómentes napot”.
 • Nyitott óvodai program az Állatok napja jegyében hat óvoda részvételével, óvodásoknak.
 • Bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést (PET palack, fém, papír).
 • Szakmai nap vendégei: Körmendről
 • Egy fő elvégezte az "Óvodai szakértő" szakot és kétszeres szakvizsgázott óvodapedagógussá vált.

2006.

 • Pályáztunk a KMD Kiválóság díjára (A pályázaton való részvételünkért emléklapot kaptunk.)
 • A Nyugat-Dunántúli Regionális Erdei Iskola Hálózat és Központ Vas megyei vezetőjének felkérésére megalakítottuk a Vas megyei Óvodai környezeti nevelés szakmai műhelyét, melynek vezetője óvodánk vezetője lett.
 • Megalakult az Országos erdei óvoda szakmai munkacsoport, melynek vezetője óvodánk vezetője lett.
 • Az „Évtized program” keretében ismét megrendeztük a város óvodásainak a nyitott óvodai programunkat, az Autómentes nap jegyében a Borostyán Oktatóközpont támogatásával.
 • Első alkalommal, három évre elnyertük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapított „Zöld Óvoda” címet.
 • Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által referencia óvodaként vezettük be a „Játékos ismerkedés az angol nyelvvel” című alanyi jogon, de nem kötelező módon járó szolgáltatást.
 • A „Vizes barlangban” bemutató foglalkozás felvétele a Szombathelyi TV által.
 • Szakmai napok vendégei: Veszprémből és főként Szombathelyről
 • Első alkalommal rendeztük meg a Népmese napját.

2007.

 • A „Virágos Szombathelyért” versenyen elnyertük „2007 Ezüst Virágos Óvodája” címet
 • Részt vettünk a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében az önkormányzat által benyújtott „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat írásában.
 • A Népmese napját kibővítettük a Népmese hetére.
 • Először szerveztük meg a „Nyitott óvoda” keretében az érdeklődő szülők látogatását kisebb csoportokban, hetente egy vagy két alkalommal.
 • Szakmai nap vendégei: Kőszegről
 • Egy fő elvégezte "Kokas Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére I-II-III." képzést.

2008.

 • Óvodánk megkapta a „Madárbarát Óvoda” címet
 • Óvodánk részt vett a fenntartó által benyújtott TÁMOP 3.1.4/08/2. megírásában
 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával az óvodaudvar uniós játékokkal való beépítése történik.
 • Környezeti nevelésünket segítő kültéri eszközök beszerzése, „tanösvény” létrehozása fenntartói, szponzori, pályázati támogatásból.
 • „A gyermekrajzok üzenete” címmel Dr. Molnár V. József nyilvános előadása óvodánkban.
 • Aktívan részt vettünk az „Évtized program a Víz jegyében” című programon, a Borostyán Oktatóközpont szervezésében.
 • Szakmai napok vendégei: Szentendréről, Zalaegerszegről, Neumann János Általános Iskola (Szombathely)
 • Nyílt nap a Föld napja jegyében.
 • Két csoporttal először vettünk részt Madarász-ovis programon.

2009.

 • Eredményes pályázatok:
  • Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében az önkormányzat által benyújtott „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése”
  • és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
 • Második alkalommal, három évre újra elnyertük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapított „Zöld Óvoda” címet.
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere felkérésére vettünk részt ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 a „Virágos Magyarországért” szombathelyi programjaiban vettünk részt:
 • a gyerekek számára a római korra jellemző kézműves foglalkozásokkal (Történelmi Témapark);
 • „Virágos kertem, virágos városom” címmel gyermekrajzpályázatot hirdettünk és a beérkezett pályamunkákból kiállítást szerveztünk közösen a Neumann Általános Iskolával (Saághy István Erdészeti Információs Központ).
 • A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) megbízásából „Erdei óvodák-iskolák szakértőinek, szakembereinek, érintettjeinek továbbképzése felkészítése” címmel képzési helyszín biztosítása, előadás tartása.
 • Az „Évtized program” keretében, az Autómentes nap jegyében külső helyszínen állomáshely létrehozása óvodások, általános és középiskolások részére a Borostyán Oktatóközpont megbízásából.
 • Az „Évtized program" keretében óvodásoknak Nyitott óvodai program az Állatok napja jegyében hat óvoda részvételével, a Borostyán Oktatóközpont támogatásával.
 • Szakmai nap vendégei: Váci Mihály Általános Iskola (Szombathely)

2010.

 • Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ által óvodánk részt vesz a TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR írásában („Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”) és a projektmegvalósításban. Négy csoportunk volt résztvevője a „Vackor” egészségnevelési programnak.
 • Befejeződött az NyDOP keretében óvodánk felújítása.
 • Erdei óvoda program megvalósulása mind a nyolc csoportban.
 • Helyi nevelési programunk felülvizsgálata, módosítása a szabályozók változásának megfelelően.
 • Szakmai napok vendégei: Székesfehérvár, Váci Mihály Általános Iskola tanulók (Szombathely), valamint a
 • Zöld Óvodák és leendő zöld óvodák látogatása Borsod-Abaúj- Zemplén megyéből.

2011.

 • „Örökbefogadási és ültetési projekt” beindítása az óvoda virágosítása, zöldebbé tétele érdekében.
 • A szülőkkel együtt szerveztük meg a „Ruha-börzét” (újrafelhasználás).
 • A magyar népmese napjához kapcsolódva új kezdeményezésként, családok számára elindítottuk, a „Mesekuckót”.
 • Szülői igényre szerveztük meg a „Felnőtt-ovi” című előadós-beszélgetős sorozatunkat.
 • Két csoportban bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag.
 • „MegÓvlak" Óvodai biztonságra nevelő program bevezetése nagycsoportosoknak a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály szervezésében.
 • Nyílt nap a kompetencia jegyében.
 • Nyitott óvodai program az Autómentes nap kapcsán. (Városunkból óvodások fogadása).
 • Szakmai nap vendégei: Neumann János Általános Iskola tanulói.

2012

 • Harmadik alkalommal nyertük el a „Zöld Óvoda” címet
 • Ver- és mesemondó délután
 • Kiépítettünk és működtetünk egy kapcsolattartási formát, melynek tagjai a fenntarthatóság pedagógiája szerint végzik nevelő – oktató munkájukat.
 • Csatlakoztunk a „Bozsik-programhoz a kisgyermekek egészséges életmódra nevelésének, testi-lelki fejlődésének, és a mindennapos testedzési programjának elősegítésére” (MLSZ).
 • Szülői benevezés folytén részt vettünk a Sport Poha-Rak „Guinness World Record” /STACK UP! Világnap 2012 („Speed Stacks Hungary”).
 • A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) óvodai munkacsoportja XIII. országos találkozójának szervezése, lebonyolítása.
 • Helyi nevelési programunk felülvizsgálata, módosítása a szabályozók változásának megfelelően.
 • Továbbképzés helyszínének biztosítása, előadások és bemutatók tartása a Svájci-Magyar Együttműködési Program „Égig érő tanterem” projekt keretében a KOKOSZ szervezésében és megbízásából.
 • „Adventi hagyományok” címmel Dr. Molnár V. József nyilvános előadása óvodánkban.
 • Szakmai napok vendégei: Bodajk és térsége, Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda nevelőtestülete és a Neumann János Általános Iskola tanulói.
 • A XXXIX Óvodapedagógiai Nyári Egyetem keretében vendégek fogadása, előadás tartása.

2013

 • Elnyertük az „Örökös Zöld Óvoda” címet.
 • „Nem minden szemét” című kiállítás (csoportszintű – újrafelhasználás jegyében).
 • A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének látogatása.
 • A Környezetünkért Óvoda Egyesület szakmai látogatása
 • Szakmai nap vendégei: Keszthelyről (intézményközi munkaközösség)

2014

 • Múzeumpedagógiai projekt (csoportszintű).
 • „Nem minden szemét” című kiállítás (óvodai szintű – újrafelhasználás jegyében).
 • Termelői vásár szervezése.
 • Zöld játékok gyűjteményének bővítése.
 • „Művészet és hagyomány” címmel Platthy István művészetterapeuta, rajztanár, országos gyermekvédelmi szakértő nyilvános előadása óvodánkban.
 • A Szombathelyi TV felvétele környezeti nevelésünkről.
 • Nyitott óvodai program az Autómentes nap jegyében, városunk zöld óvodáiból érkező nagycsoportosok számára.
 • Szakmai nap vendégei: Váci Mihály Általános Iskola tanulói (Szombathely).
 • Egy fő "Környezeti nevelő óvodapedagógus" szakirányú szakképzettséget szerzett.

2015

 • Környezetvédelmi világnap bevezetése
 • Nyitott óvodai program az Autómentes nap jegyében. Városunk óvodáiból érkező gyerekek számára.
 • A REFLEX Környezetvédő Egyesület (Győr) Információs napja óvodánkban, leendő és zöld óvodák számára. (Előadást is tartottunk.)

2016

 • „Fülemüle nap” (csoportszintű) a Vasi Skanzenben.
 • „Ovi-foci” pálya létrehozása a TAO pályázat és a fenntartó segítségével.
 • „Papírszínház”, interaktív színház gyerekeknek (családok részvételével).
 • Bevezettük a "Lakossági használt étolaj" gyűjtését.
 • A szelektív hulladékgyűjtés környezetének kialakítás, „Zöld sziget”, valamint gyermekkerékpár tároló létrehozása.
 • A Frisss Média kezdeményezésére a Vas Népe, a Szuperinfó Maraton, a Szombathelyi 7Nap és a Szombathelyi Televízió a Föld napja kapcsán a gyerekekkel együtt gyümölcsfákat ültetett óvodánkban.
 • Szakmai napok vendégei: Sopronkövesd, Sopron, valamint a helyi Derkovits Gyula Általános Iskola.