Tisztelt Látogató!

Beiratkozáshoz információk itt.

Óvodánk a Derkovits városrészen, védett környezetben található. Nyolc csoportunk vegyes szervezésű. A csoportszervezések során figyelünk a szülői igényekre, a gyermekek előző életközösségből hozott gyermeki kapcsolataira, a felvett gyermekek életkori megosztására. Minden csoporthoz biztosított két óvónő és egy dajka. Az óvónők kétheti, a dajka nénik, pedig heti váltásban dolgoznak. A nemzeti köznevelési törvény lehetőséget adott két pedagógiai asszisztens alkalmazására is. A jelenleg kialakult rendszer szerint óvodánk, negyed 7-től háromnegyed 5-ig fogadja a gyermekeket.
Nevelésünkre jellemző a gyermek, a család tisztelete. A kölcsönös tisztelet az alapja annak az együttműködő nevelőpartneri viszonynak, amely elősegíti a gyermek kiegyensúlyozott testi, lelki, szellemi fejlődésével a boldog gyermekkor megélését. A szülői ház véleménye, elvárása számunkra értékes információval bír. Az érdeklődő szülők számára az óvodai jelentkezések (beíratás) előtt, minden év március hónaptól, telefonos bejelentkezés alapján, igény szerint nyílt napokat szervezünk.
Óvodánk saját készítésű helyi pedagógiai program szerint végzi nevelő munkáját, mely a Kormány rendeletével kihirdetett „Óvodai nevelés országos alapprogramjára" épül. Pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján nevelő munkánkra jellemző a gyermekközpontú, a játékot előtérbe helyező, a gyermek személyiségét tiszteletben tartó nevelés.